शिक्षामा दर्शनको महत्व

शिक्षामा दर्शनको महत्व

विषय प्रवेश हाल विश्वमा मौजुदा शिक्षा र त्यसको प्रणाली कुनै दृष्टिकोणबाट वा भनौँ निश्चित विचारधाराबाट सञ्चालित छ वा कुनै हचुवा तालाबाट यो सञ्चालित छ ? अथवा यो कुन विचार वा दृष्टिकोणबाट वा भनौँ कस्तो दर्शनबाट सञ्चालित भैरहेको छ भन्ने सवाल…

Read More
error: Content is protected !!