निजी स्कूल बन्द गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुन्न ? : डा. विद्यानाथ कोइराला